Konto

Nr konta parafialnego: Raiffeisen Bank 82 1750 0012 0000 0000 3634 5788
 
 W tytule wpłaty wpisujemy "darowizna na cele kultu religijnego", podajemy swoje imie i nazwisko oraz adres zamieszkania w celu możliwości odpisania darowizny od podatku.

Migawki

Msze Święte
  w dni powszednie:

1700

w Niedziele:

930; 1100 - dla dzieci

 

Mini Galeria

DSC_0011.jpg
Rys Historyczny Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu

         Wielki historyk ks. Jan Długosz w Liber Beneficiorum Dioecesis Cracvienis z XV w. pisze, że wieś Mokra była dziedzictwem Mikołaja Morskiego herbu Junosza i należała do parafii w Kłobucku. W 1501 r. Klasztor Kanoników Lateraneńskich w Kłobucku kupił tę wieś na własność. W 1708 r. ks. Ksawery Lisiowiecki wystawił we wsi drewnianą kaplicę jako wotum dziękczynne za wydany pomyślny wyrok przez św. Rotę dla konwentu w Kłobucku. Wyrok dotyczył egzempcji spod władzy klasztoru krakowskiego. Do początku XIX w. niezwykle rzadko odprawiano w niej Msze św.

         Po rozbiorach wieś Mokra została wcielona do zaboru pruskiego i Diecezji Wrocławskiej. Tereny te zostały nazwane „Nowym Śląskiem”. W okresie wojen napoleońskich wieś weszła w skład Księstwa Warszawskiego, a po kongresie Wiedeńskim do Królestwa Polskiego i Diecezji Kujawsko-Włocławskiej. W 1825 r. biskup Józef Koźman ustanowił w kaplicy w Mokrej dwa odpusty: 1) ku czci trójcy Przenajświętszej  2) ku czci św. Szymona i Judy Tadeusza.

       Od tej pory do lat 50- tych XX w. odprawiały się w kaplicy dwie Msze św. w ciągu roku. W 1836 r. wieś Mokra została przyłączona do parafii Miedźno. Na początku XX w. dobudowano chór. Pod koniec XIX stulecia Mokra liczyła 88 domów, 589 mieszkańców. We wsi był dwór generała Heydena i szkoła ogólna do początkujących.

      Wielkim znakiem opatrzności Bożej i opieki św. Judy Tadeusza - patrona spraw trudnych był dzień 1.IX.1939 r. W tym dniu rozegrała się wielka bitwa pomiędzy Niemcami i Polakami. W centrum bitwy znajdował się drewniany kościółek i ocalał nienaruszony. Można to uważać za cud. Po bitwie wokół kościoła pochowano niemieckich żołnierzy. Później rodziny zabrały ciała do siebie. W latach 50 - tych zaczęto odprawiać Msze św. co niedziela. W 1974 r. wydzielono wieś Mokra z parafii Miedźno i utworzono Wikariat Terenowy. Pierwszym wikariuszem terenowym został Edward Sztama. Za jego czasów dokonano kapitalnego remontu kościoła, gdyż jego stan groził zawaleniem. 18.03.1981 r. Biskup Stefan Bareła erygował parafię Mokra. Jej pierwszym proboszczem został ks. Jan Osuch. W 1999 r. w 60 rocznicę bitwy pod Mokrą za ks. Proboszcza Henryka Betki została odprawiona uroczysta Msza św. o pojednanie pomiędzy żołnierzami polskimi i niemieckimi. Mszę św. celebrował arcybiskup Stanisław Nowak przy udziale wysokich władz państwowych i kilku tysięcy wiernych.

       W dniu 1.IX.2002 został poświecony Dzwon Pokoju i Pojednania ufundowany przez weteranów niemieckich walczących w 1939 r. pod Mokrą.

      Kościół w Mokrej zawiera w swoim wnętrzu zabytkowy ołtarz neobarokowy z XIX w. z figurami św. Apostołów Macieja i Jakuba Młodszego. Wokół kościoła rosną ponad trzystuletnie lipy i dęby.

 
« poprzedni artykuł