ID

I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

III niedziela zwykła (23.01.2022r.)