ID

I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

XVIII Niedziela zwykła (01.08.2021 r.)