ID

I n f o r m a c j e   d u s z p a s t e r s k i e

II Niedziela Wielkiego Postu (28.02.2021r.)

1.       Intencje mszalne i kalendarz liturgiczny.

 2.       W Kościele powszechnym przeżywamy niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy tych, którzy głoszą Ewangelię na krańcach ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia za swoją posługę.

 3.       Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 1630 i Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 1500  a po nich Msza św. Zachęcam do licznego udziału dzieci, młodzież i dorosłych. Za udział w tych nabożeństwach możemy uzyskać odpust zupełny.

 4.       W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. W I czwartek dziękujemy za dar Eucharystii i kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do pracy w Kościele, także z naszej wspólnoty parafialnej. Po Mszy św. o godz. 1700 odmówimy Litanię do św. Jana Pawła II. W I piątek będziemy przepraszać Boże Serce za wszelki brak miłości, za lekceważenie daru Bożego miłosierdzia. Będziemy prosić o łaskę nawrócenia dla siebie i dla tych, którzy Pana Boga przepraszać nie chcą. Spowiedź św. od godz. 1600. Po Mszy Świętej odmówimy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia. W I sobotę powierzymy naszą wspólnotę, każde rodzące się w niej i godnie kończące się życie, Niepokalanemu Sercu Maryi. Spotkanie z Żywym Różańcem o godz. 1630. Serdecznie zapraszam.

 5.       Serdeczne podziękowania składam Panom Wojciechowi, Adamowi i Ludwikowi za zebranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

 6.       Caritas Naszej Archidiecezji od 30 lat niesie pomoc najbardziej potrzebującym. W tym roku możemy wesprzeć dzieło budowy stołówki dla biednych w ramach Jałmużny Wielkopostnej składając ofiarę do specjalnie przygotowanej koperty-cegiełki. Każdy Darczyńca otrzyma certyfikat współbudowniczego tego dzieła. Przy wyjściu z kościoła, będzie można sobie zabrać taką kopertę.

 

7.       Caritas rozprowadza w każdej parafii świece wielkanocne. Cena 10zł.

 8.       Dziękuję za posprzątanie kościoła rodzinom mieszkającym pod numerem domu 215a i 213 oraz złożenie ofiary 60zł na kwiaty. W sobotę na godz. 900 zapraszam do sprzątania kościoła rodziny mieszkające pod numerem domu 213 i 217.

 9.       Zachęcam wszystkich do czytania prasy katolickiej: Tygodnika Niedziela.

Wszystkim jubilatom i solenizantom rozpoczynającego się tygodnia
ż
yczę Bożego błogosławieństwa a wszystkim miłej, spokojnej niedzieli
smacznego obiadu i B
ł
ogosławionego tygodnia!!!

Święci Patronowie Szymonie i Judo Tadeuszu – módlcie się za nami!